กิจกรรมตลาดนัดฟันน้ำนม ครั้งที่ ๔ “SATIT START UP”

ประมวลภาพกิจกรรมตลาดนัดฟันน้ำนม ครั้งที่ ๔ “SATIT START UP”  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓[…]

รายละเอียด