ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนว[…]

รายละเอียด