๕ ธันวาคม

๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี