ติดต่อ

เลขผู้เสียภาษีของราชภัฏ 0994000336161
ที่อยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรติดต่อ รร.สาธิต
สำนักงานบริหารโรงเรียนสาธิตฯ /ธุรการ
  • 045-352-000 ต่อ 1240
  • 099-151-6919 (คุณณัฏฐา  ศรีธรรม)
       ฝ่ายอนุบาล
  • 045-352-000 ต่อ 1213 (ระงับใช้ชั่วคราว)
  • 099-151-6919 คุณเอ๋ (คุณณัฏฐา  ศรีธรรม)
       ฝ่ายประถมศึกษา
  • 088-1292931  งานวิชาการ,ห้องพักครู
  • 045-352-000 ต่อ 1247 งานธุรการ,การเงิน
  • 088-5805566 คุณติ๊ก (ปณิชา)
       ฝ่ายมัธยมศึกษา
  • 045-352-000 ต่อ 1243 งานวิชาการ,ห้องพักครู

 https://www.facebook.com/satit.ubru