" /> โรงงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื้อหาของหน้าเว็บ โรงเรียนสาธิต มรภ.อุบลฯฝ่ายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ

+ อ่านทั้งหมด

+ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

+ อ่านทั้งหมด

พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์

(045)352000-29 ต่อ 1200

๒๐ กค. ๖๐ ตัวแทนโรงเรียนร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ อ่านต่อ.....

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหา มหาราชินี"  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

-

-

-

-

-

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2560

คนเก่ง

ศึกษาดูงาน  อบรมสัมนา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัคร

คำสั่งโรงเรียน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

+ อ่านทั้งหมด

-

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าหลัก | สาธิตสาร | เกี่ยวกับ | การบริหาร | กลุ่มสาระ  | ปฏิทินโรงเรียน | ดาวน์โหลด | ติดต่อ

© Copyright by Satit Ubru 2017

โทร  045-352000 ต่อ 1240