|

ฝ่ายอนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีฝ่ายประถมศึกษา คำขวัญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

+ อ่านทั้งหมด

+ อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

+ อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัคร

คำสั่งโรงเรียน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

+ อ่านทั้งหมด

ศึกษาดูงาน  อบรมสัมนา

คนเก่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์

(045)352000-29 ต่อ 1200

๒๐ กค. ๖๐ ตัวแทนโรงเรียนร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ อ่านต่อ.....

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหา มหาราชินี"  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

-

-

-

-

-

หน้าหลัก | สาธิตสาร | เกี่ยวกับ | การบริหาร | กลุ่มสาระ  | ปฏิทินโรงเรียน | ดาวน์โหลด | ติดต่อ

© Copyright by Satit Ubru 2017

โทร  045-352000 ต่อ 1240